Vanaf 2017 meer frequentieruimte voor aanbieden Mobiel Nederland

Vanaf 2017 meer frequentieruimte voor aanbieden Mobiel Nederland

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Minister Kamp van Economische Zaken dat de 700 MHz-band worden ingezet voor mobiel breedband. Momenteel hebben NPO en KPN nog de vergunningen voor het uitzenden van televisiesignalen. Per 31 januari 2015 lopen deze vergunningen af en volgens minister Kamp is er steeds meer behoefte aan om deze frequentie in te zetten voor mobiel breedband.  Bij de EU-lidstaten word aangedrongen door de Europese Commisie om de 700 MHz-band vrij te maken voor internetgebruik. Kamp deelt de opvatting van de Europese Commisie dat meer ruimte voor mobiel breedband van groot economisch en maatschappelijk belang is voor de verdere ontwikkeling van mobiele internetdiensten.

Door de nieuwe toewijzing van de frequenties zal er minder ruimte zijn voor het uitzenden van televisiesignalen, maar met nieuwe efficiëntere technologie kan dit gecompenseerd worden. Het 700 MHz-signaal gaat goed door muren en zal mobiele dekking binnenshuis verbeteren.

Het spectrum dat in 2017 zal worden vrijgegeven heeft een groot bereik en grote gevolgen tot de dekking in het land. Er zullen minder zendmasten nodig zijn om toch tot een prima 4G-dekking te komen. De minister zegt in het eerste kwartaal van 2015 met meer details over de veiling te komen.
Deze zal belangrijk en ingrijpend zijn voor de toekomst van de ethertelevisie in Nederland.

Verstuur reactie